Groch: odmiany grochu, uprawa grochu, wymagania grochu, nasiona grochu, pielęgnacja grochu, zbiór grochu, ceny grochu, nawożenie grochu

Groch (Pisum L.) roślin z rodziny bobowatych

Portal warzywniczy - warzywnictrwo.agro.pl
W portalu warzywnictwo.agro.pl znajdą Państwo codzienne informacje dla producentów warzyw, notowania cen warzyw, forum warzywnicze oraz wiele innych informacji na temat warzyw uprawianych w polu jak i pod osłonami...
Więcej w portalu warzywnictwo.agro.pl
W celu zakupu lub dzierżawy domeny groch.com.pl prosimy o kontakt biuro@sadnet.pl

Stacje meteo

stacje meteo producentów rzodkiewki - stacje imetos

Stacje imetos

stacje meteo davis

Stacje Davissadnet - marcin zachwieja - strony www

Strony wwwPortal sadowniczy

Portal kwiaciarski

Twoja wyszukiwarka

Uprawa grochu

ednym z pierwszych warzyw wysiewanych bezpośrednio do gruntu jest groch. W uprawach na działkach i ogródkach przydomowych dużą popularność zyskuje groch cukrowy, u którego wykorzystuje się całe zielone strąki zbierane sukcesywnie w miarę dorastania i dojrzewania. Największe jednak znaczenie w uprawie ma groch łuskowy popularnie zwany "zielonym groszkiem", u którego wykorzystuje się zielone nasiona po wyłuskaniu ze strąków.

Odmiany grochu

Bardzo ważne będzie dobranie odpowiedniej odmiany grochu. W przypadku grochu cukrowego nie ma zbyt dużej trudności z wybraniem, gdyż jest tylko sześć odmian: Bajka, Iławiecki, Baron Nowy, Hetman, Kent, Lider. Problem może pojawić przy wybieraniu odmian grochu łuskowego, gdyż jest dostępnych około 60 odmian. Dlatego najistotniejszym kryterium doboru wydaje się być wczesność. Odmiany bardzo wczesne dojrzewają po około 75 dniach od siewu, a odmiany późne po 90 dniach. Najlepsze są odmiany o zwartym pokroju, których rośliny nie mają skłonności do wylegania. Są już odmiany, np. Hejga, u których wszystkie listki w liściu są przekształcone w wąsy czepne przez co łan jest zwarty. Aktualnie w uprawie nie preferuje się odmian grochu łuskowego, których rośliny wymagają podpór.

Wymagania grochu

Groch można uprawiać po wszystkich warzywach z wyjątkiem warzyw strączkowych. Po jego zbiorze, zwłaszcza odmian wczesnych, pozostaje bardzo dobre stanowisko dla kolejnych warzyw uprawianych z siewu lub rozsady. Do uprawy nadają się gleby gliniasto-piaszczste, nie udaje się na piaskach i glebach bardzo ciężkich oraz podmokłych glinach. Groch to roslina o niewielkich wymaganiach termicznych. Nasiona grochu kiełkują już przy 2 stopniach Celsjusza . Optymalne warunki do wzrostu i dobrego plonowania to wczesna i długa wiosna, oraz chłodne lato sprzyjające dobremu rozwojowi strąków. Groch jest wrażliwy na niedobory wody w okresie kiełkowania nasion i w okresie zawiązywania i wypełniania strąków.

Przygotowanie gleby i nasion grochu

Przed siewem nasion trzeba wykonać nawożenie mineralne. Późniejszym okresie rośliny grochu korzystają z azotu atmosferycznego. Przed wysiewem warto też zaprawić nasiona , o ile producent nasion nie wykonał już tego zabiegu zaprawami nasiennymi: przeciw grzybom np. Funabenem T oraz szkodnikom np. Marshalem 250 DS.

Uprawa grochu

Termin wysiewu nasion grochu przypada najczęściej na marzec i początek kwietnia. Należy go przeprowadzić tak wcześnie, jak tylko będzie możliwe rozpoczęcie prac polowych. Sprzyja to dobremu tworzeniu części nadziemnej roślin, a następnie obfitemu kwitnieniu i zawiązywaniu strąków przy wydłużającym się dniu. Nasiona grochu wysiewamy w rzędy odległe co15 cm przy uprawie odmian karłowych, mniej krzewiących się i co 20 - 25 cm u odmian wyższych. W rzędzie nasiona wysiewamy co 3 do 5 cm, na głębokość 5 do 8 cm.

Pielęgnacja grochu

Groch jest wrażliwy na zaskorupianie się gleby, które może być przyczyną słabszych nierównomiernych wschodów. Można temu zapobiegać poprzez delikatne spulchnianie gleby. Dalsze niebezpieczeństwo w uprawie grochu to chwasty. Dobrze odchwaszczone młode rośliny będą w późniejszym okresie dawały wysokie plony. W miarę wzrostu rośliny grochu zakrywają międzyrzędzia i są coraz mniej podatne na zachwaszczenie.

Zbiory grochu

Dojrzewanie grochu z bardzo wczesnego siewu przypada na początek czerwca. Zbiór odmian grochu cukrowego przeprowadzamy sukcesywnie w miarę wykształcania strąków. Do spożycia nadają się strąki wypełnione nasionami już po 1-2 tygodniach od zakwitnięcia roślin. Strąki grochu cukrowego podobnie jak nasiona grochu łuskowego mogą być mrożone i konserwowane. Nasiona odmian grochu łuskowego zbieramy, gdy strąki są już duże i wypełnione nasionami. Nasiona powinny być zielone i soczyste, lecz nie mogą rozgniatać się w palcach.
Źródło: "Działkowiec" 1/2006Portal warzywniczy - warzywnictwo.agro.pl